La informació que conté les dades dels seus clients, transaccions i operacions bancàries tenen un alt risc de perdre's; la nostra feina és mantenir tot això sota control.

Claus mal guardades, enginyeria social, servidors desprotegits o desactualitzats són algunes de les causes que posa en risc tota la seva estructura informàtica.

Els nostres especialistes auditaran les seves xarxes, servidors, encaminadors, accessos i controls, i dissenyaren un pla efectiu de resguard, prevencio i optimitzacio de cada punt vulnerable de la seva organizacio


Control i seguiment d'activitat del trànsit informatic

Estem atents als intents de pirateig, moviments sospitosos i tota activitat que encengui les nostres alarmes.

A internet res no és segur, però podem tancar els camins i mantenir segura tota la seva estructura.

No dubteu a trucar-nos, tenim totes les eines necessàries per evitar problemes en la seva organització. Eviteu pèrdues de diners i temps.