Cookie Consent by Privacy Policies website Update cookies preferences

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

1. PARTS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE ContraCtació (des d’ara també les Condicions Generals o CGC):

D’una part, el proveïdor dels productes SERVEIS TELECOMUNICACIONS EMPORDÀ, S.C., (d’ara en endavant també el prestador), amb domicili social a Avda. l’aigueta 194, 17100, La Bisbal de l’Empordà, Girona, N.I.F. J55203814, telèfon d’atenció al client 972645188 i mail: ste@ste.cat, sent titular del lloc web www.ste.cat, exposa el document contractual que regirà la contractació de productes a través del lloc web ressenyat.

I de l’altra, l’Usuari - Client (des d’ara l’usuari), sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

AMBDÓS ACCEPTEN el present document que comporta que l’usuari:

a. Ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
b. Que és una persona major d’edat i amb capacitat suficient per a contractar.
c. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
d. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment que adquireixi qualsevol producte ofert.

Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels usuaris.

El prestador posa a disposició d’aquests l’adreça d’e-mail ste@ste.cat per a què plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web www.ste.cat del prestador.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes condicions generals, sense que això pugui afectar als béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació, amb el fi de millorar els productes oferts. En tot cas, abans de comprar els productes han de consultar-se aquestes condicions generals.

És aconsellable que guardi una còpia de les dades contingudes en els productes comprats.

SERVEIS TELECOMUNICACIONS EMPORDÀ, S.C. no es fa responsable de les conseqüències que poguessin resultar d’una utilització inadequada dels productes a la venda al web.

La responsabilitat civil de SERVEIS TELECOMUNICACIONS EMPORDÀ, S.C. pels productes subministrats queda limitada a l’import dels mateixos, l’usuari renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat a SERVEIS TELECOMUNICACIONS EMPORDÀ, S.C. per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels productes adquirits al web www.ste.cat, així com a possibles fallades, lentitud d’accés o errors en l’accés al web, incloent-se pèrdues de dades o altre tipus d’informació que pogués existir a l’ordinador o xarxa de l’usuari que accedeixi al web www.ste.cat.

SERVEIS TELECOMUNICACIONS EMPORDÀ, S.C. és una empresa especialitzada en la venta a distància de productes de electrònics que no requereixen instal·lació per part d’un professional. SERVEIS TELECOMUNICACIONS EMPORDÀ, S.C. ven els seus productes a distància per Internet a través de la seva pàgina web i/o per telèfon. El prestador posseeix la botiga física a Avda. l’aigueta 194, 17100, La Bisbal de l’Empordà, Girona per a la venta dels seus productes.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE:

2.1 Àmbit d’aplicació: El present contracte té per objectiu regular la relació contractual de compra-venta nascuda entre el prestador i l’usuari en el moment en què aquest accepta aquestes condicions de compra durant el procés de contractació online verificant la casella corresponent. Aquestes CGC s’aplicaran a partir del dia en què es realitzi la comanda.

La relació contractual de compra-venta comporta l’entrega, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte concret.

2.2 Territori d’aplicació: La botiga virtual de www.ste.cat està activa per a tota Espanya.

2.3 Capacitat per a contractar: Per a poder realitzar una comanda haurà de ser major d’edat i tenir capacitat per a contractar.

2.4 Acceptació del client: La validació d’una comanda a través del web www.ste.cat es realitza per correu electrònic i implica, així mateix, l’acceptació automàtica de les CGC. Aquestes condicions estan disponibles al web www.ste.cat o, si ho desitja i sol·licita, podem posar-les a la seva disposició per correu electrònic.

2.5. Modificació de les Condicions Generals de Contractació: SERVEIS TELECOMUNICACIONS EMPORDÀ, S.C. es reserva el dret a fer canvis i/o modificacions en les presents CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas de què aquests canvis o modificacions s’introduïssin un cop realitzada una comanda, s’aplicaran les condicions vigents a la data en la que es va efectuar aquesta comanda.

3. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL WEB WWW.STE.CAT:

3.1 Publicació de preus: Els preus dels productes són els mostrats en cada producte en el nostre web www.ste.cat.

3.2 Informació de productes: La informació que figura en la nostra publicitat, fullets o altre material escrit, a la nostra pàgina web o la facilitada a vostè constitueix una invitació a fer una compra. Els continguts de www.ste.cat estan en constant renovació i actualització per a oferir als nostres clients la informació més completa i detallada possible. Totes les informacions contractuals presents en www.ste.cat es mostren en llengua catalana (català) i la comunicació amb els clients i usuaris, així com la formalització del contracte, es realitzaran en aquest idioma, si bé, si així ho desitja el client, pot fer-se en castellà o un altre idioma sempre indicant-ho abans d’iniciar el procediment de contractació.

3.3 Disponibilitat del/dels producte/s: Pot haver ocasions en què sigui impossible subministrar tots els productes degut a què aquests no estiguin en estoc o disponibles en el moment de la compra. En aquests casos, el producte en qüestió estarà visible, però no disponible per a la seva compra.

3.4 Dret d’anul·lació: SERVEIS TELECOMUNICACIONS EMPORDÀ, S.C. es reserva aquesta acció (dret d’anul·lació) de l’enviament d’un producte determinat que no compleixi amb els requisits de qualitat imposats a tots els productes de www.ste.cat. Per al cas de què es detectés aquesta falta de qualitat, el servei d’atenció al client de SERVEIS TELECOMUNICACIONS EMPORDÀ, S.C. li suggerirà un producte de reemplaçament i si el reemplaçament no és del gust del client, es procedirà al reintegrament del cost d’aquest producte.

3.5 Comandes les 24 h, tots els dies de l’any (exceptuant del 12/08/2023 al 27/08/2023, els dos inclosos): L’horari de recepció de comandes és de vint-i-quatre (24) hores els tres-cents seixanta-cinc (365) dies l’any (exceptuant del 12/08/2023 al 27/08/2023, els dos inclosos), si bé no es processaran comandes realitzades després de les dinou (19:00) hores durant els mesos de setembre a maig (els dos inclosos) i després de les quinze (15.00) hores durant els mesos de juny a agost (els dos inclosos), quedant per al dia hàbil següent a La Bisbal de l’Empordà (Girona). Les comandes que es rebin els divendres es processaran els dilluns o primer dia hàbil següent.

3.6 Frau: Si SERVEIS TELECOMUNICACIONS EMPORDÀ, S.C. sospita o detecta alguna anomalia o frau, es reserva el dret d’anul·lar la transacció per motius de seguretat.

4. PROCEDIMENT DE COMPRA:

L’usuari, per a poder accedir als productes oferts pel prestador haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides.

S’informa que de conformitat amb l’exigit per l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

1. Escollir el producte fent clic en ell i a continuació a “afegir” s’afegirà automàticament a la “cistella de compra”.

2. Si es desitja afegir més productes, haurà de seleccionar l’opció “Seguir comprant”. Si per error n’ha afegit algun que no volgués, haurà de clicar a l’opció d’eliminar de la cistella de compra.

3. Escollit/s el producte/els productes, haurà de clicar a la pestanya de finalitzar per a realitzar la comanda. Al clicar en aquesta opció, apareixerà la confirmació de la compra (resum de la comanda realitzada, les seves dades i forma de pagament escollida).

4. Es sol·licitaran les credencials de l’usuari mitjançant un formulari de recollida de dades (en el que haurà d’acceptar la Política de Privacitat ). Una vegada complimentat aquest, rebrà a la direcció de correu electrònic indicada un e-mail de confirmació.

Han de revisar-se els controls d’spam i de correu no desitjat de la seva safata d’entrada del correu electrònic i verificar sempre que les dades del contacte que proporcioni són correctes.

5. Un cop completat, apareixerà una casella de verificació que haurà de marcar donat que és l’acceptació d’aquestes Clàusules Generals de Contractació i la Política de Privacitat.

6. Per a finalitzar el procés, haurà de clicar el botó Finalitzar.

En tot cas, la plataforma de contractació del prestador informarà a l’usuari via correu electrònic, una vegada finalitzat el procediment de contractació, respecte a totes les característiques, preu, formes de transport, data de contractació i terminis d’entrega del producte comprat.

Si hi hagués qualsevol tipus d’error a l’adreça indicada o a qualsevol altre punt de la comanda, haurà de notificar-ho d’immediat a l’adreça d’e-mail que apareixerà al web per a procedir a l’esmena d’aquest error.

Davant qualsevol dubte, pot contactar amb el nostre servei d’atenció al client a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten al web www.ste.cat.

SERVEIS TELECOMUNICACIONS EMPORDÀ, S.C. proporcionarà atenció al client de forma GRATUÏTA a través del nostre email de contacto ste@ste.cat, si escull una altre mitjà de comunicació alternatiu, l’usuari és qui haurà de fer-se càrrec del cost particular del mateix.

SERVEIS TELECOMUNICACIONS EMPORDÀ, S.C. posa a la seva disposició telèfons a Espanya subjectes al cost del seu operador de telefonia.

5. ENVIAMENT:

5.1 Empresa de transport: Es realitzaran a través de la companyia Nacex, el telèfon d’atenció al client de les quals és 900 100 000.

5.2 Despeses d’enviament: Les despeses d’enviament s’aplicaran de la següent manera:

REGIÓ PESO VALOR
PROV. GIRONA BAG 2kg 6.90 €
PROV. GIRONA 0 a 5kg 7.30 €
PROV. GIRONA 5 a 10kg 9.10 €
PROV. GIRONA 10 a 15kg 11.40 €
PROV. GIRONA 15 a 20kg 12.90 €
PROV. GIRONA 20 a 25kg 14.90 €
PROV. GIRONA 25 a 30kg 16.90 €
PROV. GIRONA 30 a 35kg 19.40 €
PROV. GIRONA 35 a 40kg 20.90 €
CATALUNYA BAG 2kg 7.80 €
CATALUNYA 0 a 5kg 9.30 €
CATALUNYA 5 a 10kg 12.50 €
CATALUNYA 10 a 15kg 16.20 €
CATALUNYA 15 a 20kg 19.90 €
CATALUNYA 20 a 25kg 23.70 €
CATALUNYA 25 a 30kg 27.40 €
CATALUNYA 30 a 35kg 30.90 €
CATALUNYA 35 a 40kg 34.90 €
PENINSULA i BALEARS BAG 2kg 7.90 €
PENINSULA i BALEARS 0 a 5kg 10.20 €
PENINSULA i BALEARS 5 a 10kg 14.30 €
PENINSULA i BALEARS 10 a 15kg 18.40 €
PENINSULA i BALEARS 15 a 20kg 22.40 €
PENINSULA i BALEARS 20 a 25kg 26.40 €
PENINSULA i BALEARS 25 a 30kg 30.40 €
PENINSULA i BALEARS 30 a 35kg 34.40 €
PENINSULA i BALEARS 35 a 40kg 38.40 €

Per a les comandes superiors a 100 € l’enviament serà gratuït a Catalunya.

Quan l’usuari-client agregui a la cistella el producte i confirmi l’adreça d’enviament, el sistema automàticament li mostrarà el preu de l’enviament abans esmentats.

5.3 Adreça d’enviament: L’entrega de les comandes es realitzarà de dues maneres possibles:

a. en el domicili d’entrega designat lliurement per l’usuari. De tal manera, el prestador no assumeix responsabilitat alguna per quan l’entrega del producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència de què les dades facilitades per l’usuari siguin falses, inexactes o incompletes, o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l’empresa d’enviaments, assignada per a tal efecte, com ho és l’absència del destinatari;

b. en el domicili social de SERVEIS TELECOMUNICACIONS EMPORDÀ, S.C., Avda. l’aigueta 194, 17100, La Bisbal de l’Empordà, Girona

Quan se realitza la compra s’escull el lloc d’enviament i/o recollida.

L’horari d’entrega de la comanda serà en horari de treball habitual.

Sense perjudici de l’anterior, el prestador ha adoptat les mesures exigides a un comerciant diligent per a què l’entrega pugui efectuar-se en el temps acordat, pel que no podrà imputar-se responsabilitat alguna en contra del prestador.

Els enviaments només es realitzen a destinacions d’Espanya.

SERVEIS TELECOMUNICACIONS EMPORDÀ, S.C. posarà tots els mitjans al seu abast per a què la seva comanda sigui entregada dins del termini que figura al seu web a data d’emissió de la confirmació de comanda.

5.4 Terminis d’entrega: El termini d’entrega és abans de les 19.00 hores del següent dia laborable depenent del producte, segons la població de destí i la forma de pagament escollida. S’entén aquest terme sempre que s’hagi confirmat la disponibilitat del servei i comprovat el pagament complet de la comanda. En el cas de productes no disponibles en el moment de la compra, el servei d’atenció al client podrà facilitar-li la informació de disponibilitat.

Si ha sol·licitat varis productes en una mateixa comanda, tingui en compte que poden tenir dates de disponibilitat diferents, en aquest cas, podria rebre’ls en diferents dates. Tingui present que, davant la falta de disponibilitat d’alguna de les referències en el moment de l’enviament, té dret a la cancel·lació de la comanda en qualsevol moment abans de l’enviament del mateix contactant amb el nostre servei d’atenció al client a través de la següent adreça de correu electrònic: ste@ste.cat indicant el número de comanda.

5.5 Confirmació de l’enviament: En el moment de l’entrega de la comanda al nostre transportista, li enviarem confirmació de l’enviament a l’adreça de correu electrònic que hagi facilitat al realitzar la comanda. En la confirmació d’enviament li indicarem el número de seguiment corresponent per a què pugui fer el seguiment del mateix a través del web del nostre transportista.

5.6 Danys en l’entrega: Els productes s’envien en embalatge segur. Si en el moment de l’entrega s’apreciés de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d’enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys causats del transport o s’aprecia, en la mateixa manera, un error en la mercaderia rebuda, el client ha de contactar d’immediat amb la línia d’atenció al client 972645188 o a l’email ste@ste.cat, per a poder instar la devolució del producte o productes afectats i procedir a la seva substitució per un altre en condicions òptimes o bé, realitzar el reemborsament del preu pagat pel mateix, segons ens indiqui en aquest correu electrònic.

Igualment, si es detecten danys en el producte un cop obert el paquet estant l’embalatge en perfectes condicions, el consumidor i usuari haurà d’informar al venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des de que va tenir coneixement d’ella en la línia d’atenció al client 972645188 o a l’email ste@ste.cat.

6. PREUS I TERMINIS DE LA VALIDESA DE LES OFERTES:

Tots els preus exposats a la botiga www.ste.cat inclouen l’IVA vigent en el moment de la compra. Tots els preus que consten al web són vàlids i s’expressaran en la moneda Euro (€). Aquestes despeses, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, assegurança d’enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexes al producte o servei adquirit.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT: De conformitat amb el disposat a l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, l’entrega dels productes s’entendrà localitzada al territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça d’entrega està en territori espanyol llevat de Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l’article concret de què es tracti. En les comandes amb destí a Canàries, Ceuta i Melilla, les entregues es trobaran exemptes d’IVA per aplicació del disposat a l’article 21 de la Llei 37/1992, sense perjudici de l’aplicació dels impostos i aranzels corresponents conforme a la normativa vigent a cada un d’aquests territoris.

L’usuari rebrà la factura de la comanda a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’usuari un cop realitzada la compra.

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats al web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l’última fase del mateix.

En els casos de promocions de durada limitada, el descompte de la promoció s’aplicarà sempre i quan la comanda hagi sigut registrada durant el període de promoció.

La modalitat d’entrega està detallada a l’apartat 5 d’aquestes condicions generals. Les dades registrades pels diferents mètodes de pagament constitueixen una prova de la data en què es van realitzar les transaccions financeres i serviran per a determinar si aquesta comanda està o no subjecta a promoció.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’usuari podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client del prestador o via correu electrònic a l’adreça facilitada.

7. FORMES DE PAGAMENT:

A continuació, detallem els sistemes disponibles:

7.1 Pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit: L’usuari haurà de disposar de targeta de crèdit o dèbit en vigor, on haurà d’especificar tots els dígits del nº de la targeta al formulari corresponent. L’operació es formalitza en el moment de realitzar la comanda. Només s’accepten pagaments amb targetes segures en els que s’efectua autenticació de la seva identitat com a titular de la targeta segons el mètode establert per el seu banc, a través de comerç electrònic segur ("Verified by Visa" i "MasterCard SecureCode"). La comanda no podrà tenir-se en compte i no serà tramitada fins que el pagament hagi sigut autoritzat pel seu banc o caixa.

S’utilitza el sistema anomenat SSL (Secure Sockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur ja que permet el xifrat de la informació transmesa durant la transacció, assegurant la confidencialitat de la mateixa.

7.2 Pagament mitjançant transferència o ingrés a compte: Al moment de finalitzar la comanda l’usuari rebrà les instruccions amb el número de compte per abonar la comanda. És fonamental que s’indiqui clarament el nº de comanda assignat i el nom de l’usuari en l’ordre de transferència. Per a poder confirmar la comanda serà necessari realitzar la mateixa en un termini de 7 dies, en cas contrari serà cancel·lat en el nostre sistema.

7.3 En cas de que esculli l’opció de recollir la compra a la botiga podrà fer el pagament en el moment de la recollida amb targeta de crèdit o dèbit o efectiu.

8. DRET DE DESISTIMENT:

8.1 Dret de desistiment: El usuario tiene derecho al ejercicio del derecho de desistimiento, y para ello cuenta con un plazo de 14 días naturales desde la recepción del producto, sin penalización para su ejercicio; deberá realizarse el reintegro al consumidor del importe total de la compra, es decir, el precio del producto mas el costo del envío, dentro de los 14 días siguientes al ejercicio del derecho de desistimiento por parte del usuario/consumidor. En relación con los gastos con los gastos para la devolución de los productos, estos correrán a cargo del usuario/consumidor. El ejercicio del derecho de desistimiento no está sometido a ningún formalismo. El consumidor solo será responsable de la disminución del valor de los bienes resultante de una manipulación de los mismos distinta a la necesaria según su naturaleza, sus características o su funcionamiento, sin que por ello vea limitado su derecho al ejercicio de aquél. Para llevar a cabo este derecho de desistimiento puede rellenar este formulario que encontrará al final del presente documento como ANEXO: DERECHO DE DESISTIMIENTO con su número de pedido (para obtener el reembolso del importe de/los producto/s dentro del plazo máximo de los 14 días naturales a la recepción del pedido) junto a sus datos de contacto. Podrá remitírnoslo a través del email ste@ste.cat o por correo estatal (por cualquier medio admitido en derecho), siempre dentro de los 14 días naturales a la recepción del pedido. A partir de este plazo, solo podrá solicitar la devolución o cambio del/los productos por motivos técnicos sujetos a la garantía de dicho/s producto/s.

Haurà de retornar el producte amb tots els elements amb els que li va ser entregat, sense danys ni marques de desgast de cap tipus i que no denoti un ús inadequat del bé o diferent de la naturalesa pròpia del mateix a l’adreça que li hem facilitat.

És recomanable la devolució en el seu embalatge original. En cas de què no sigui possible, el producte podria patir una depreciació en el seu valor. El client es farà responsable de l’embalatge i protecció del producte/dels productes que envia, així com de les despeses derivades de l’enviament.

Sempre que els productes siguin retornats dins del termini de 14 dies naturals, sense danys ni marques de desgast algun i complint amb els requisits establerts en aquest apartat, li reemborsarem l’import total de la compra.

8.2 Devolució per error en la comanda per part de SERVEIS TELECOMUNICACIONS EMPORDÀ, S.C.: Quan el producte no es correspongui al de la comanda, degut a algun error imputable a l’empresa, l’usuari haurà de comunicar-ho per mail a la companyia tan aviat com sigui possible; SERVEIS TELECOMUNICACIONS EMPORDÀ, S.C. correrà amb les despeses de recollida del producte enviat per error i entrega del corresponent al de la comanda realitzada.

8.3 Comprovació de les devolucions: La verificació i comprovació dels productes objecte de devolució correran a càrrec de SERVEIS TELECOMUNICACIONS EMPORDÀ, S.C. que, una vegada a les seves instal·lacions, verificarà que siguin rebuts complint amb tots els requisits establerts a l’apartat 9.1. En cas de faltar algun dels elements, li comunicaríem per escrit via mail indicant-li el contingut que falti.

9. REINTEGRAMENTS:

Quan es produeixi la devolució (s’exerceixi el dret de desistiment), es retornarà la quantitat pagada pel producte més despeses d’enviament. Les despeses de devolució correran a càrrec del consumidor-usuari. El termini per efectuar el reemborsament serà com a màxim de 14 dies naturals i a través del mateix mitjà en què es va efectuar la compra.

10. GARANTIES APLICABLES I SERVEIS POSTVENDA:

10.1 Garantia: Tots els productes oferts a través del lloc web són completament originals, llevat que s’indiqui el contrari en la seva descripció.

Garantia de satisfacció: Si en el moment de rebre el producte i, abans d’exercir el dret de desistiment, a l’usuari no li convenç la compra pot optar per qualsevol d’aquestes opcions:

1. Retornar el producte comprat i rebre a canvi l’abonament íntegre del preu pagat.

2. Canviar l’article comprat per un altre sempre i quan sigui del mateix preu.

10.2 Garantia en cas de producte defectuós: En cas de producte defectuós, SERVEIS TELECOMUNICACIONS EMPORDÀ, S.C. haurà de procedir a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte (segons correspongui). Aquestes gestions seran gratuïtes per a l’usuari. SERVEIS TELECOMUNICACIONS EMPORDÀ, S.C. respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de tres anys des de l’entrega; el consumidor-usuari haurà d’informar a SERVEIS TELECOMUNICACIONS EMPORDÀ, S.C. de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des de que va tenir coneixement d’ella.

11. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES:

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

12. RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA (ONLINE DISPUTE RESOLUTION):

Conforme a l’art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de Resolució de Litigis, que actua d’intermediari entre ambdós. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb ambdues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si no és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU) o de l’usuari (si és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU).

14. NORMATIVA APLICABLE:

Les presents Condicions Generals estan subjectes al disposat a: Normativa europea que regula el comerç electrònic:

• Directiva 97/7/CE relativa a la protecció dels consumidors en matèria de contractes a distància (Directiva de ventes a distància);
• Directiva 2000/31/CE relativa a determinats aspectes jurídics dels serveis de la societat de la informació, en particular el comerç electrònic al mercat interior (Directiva sobre el comerç electrònic).

Normativa espanyola:

• Llei 3/2014, de 27 de març, per la que es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris,
• Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, i modificacions posteriors,
REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades),
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals,
Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista i
Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i modificacions posteriors.

15. COMENTARIS I SUGGERIMENTS:

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï els seus comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.

A més, tenim fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris. Pot sol·licitar-los trucant al telèfon d’atenció al client 972645188 o a través del nostre formulari de contacte.

ANEXO DERECHO DE DESISTIMIENTO

A l'atenció de:
Nom: SERVEIS TELECOMUNICACIONS EMPORDÀ, S.C.
NIF: J55203814
Direcció: Avda. l’aigueta 194, 17100, La Bisbal de l’Empordà, Girona
Telèfon: 972645188
Correu electrònic: ste@ste.cat

Dades del bé / prestació a desistir:
Nº Comanda / factura: ___________________________________________
Data comanda / factura: _________________________________________
Data de recepció del producte: __________________________________
Descripció del producte: ________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Dades del consumidor / usuari:
Nom: ____________________________________________________________
NIF: ____________________________________________________________
Domicili: _______________________________________________________
Població: _______________________________________________________
Telèfon: ________________________________________________________
Correu electrònic: ______________________________________________

Dret de desistiment:

De conformitat amb l'article 68 de Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, els comunico que desisteixo del contracte de venda del bé / prestació descrit anteriorment, per la qual cosa agrairia es posés en contacte amb mi mitjançant les dades de contacte facilitades, per notificar-me que s'ha procedit a aquesta sol·licitud.

Data de la sol·licitud:
Signatura del consumidor / usuari: