Cookie Consent by Privacy Policies website Update cookies preferences

A STE et proporcionem els punts necessaris per a la teva llar o instal·lacions per a comunitats de propietaris (ICT)

Respectem la llei 1/1998 per a instal·lacions de telecomunicacions i facilitem la documentació que ens requereixen com a instal·ladors.

Si voleu informació sobre qué són les ICT i els vostres drets com a propietaris o inquilins podeu consultar el nostre blog on us ho expliquem amb detall.

tel1

Demana'ns un pressupost sense compromís. Creiem que ls nostra feina és assessorar-te de forma correcte perquè puguis triar amb condicions.


Que són les infraestructures Comuns de Telecomunicacions (ICT)?

Les Infraestructures Comuns de Telecomunicacions (ICT) són les instal·lacions necessàries per captar, adaptar i distribuir a les llars i locals, senyals de ràdio, televisió i satèl·lit, així com el servei de telefonia i telecomunicacions de banda ampla.

És obligatori la instal·lació en edificis d’habitatges?

Si, el real decret, llei 1/1998 estableix que no es concedirà l'autorització per la construcció de nous edificis o rehabilitació integral dels existents si el projecte d'edificació no s'acompanya el projecte tècnic del ICT. Aquest projecte tècnic ha d'estar signat per un enginyer en telecomunicacions o enginyer tècnic de telecomunicacions de l'especialitat corresponent.

Els edificis amb habitatges i oficines ja construïts amb anterioritat al Real Decret llei 1/1998, han de disposar d'aquestes infraestructures sempre que el nombre d'antenes individuals o col·lectives instal·lades siguin superiors a un terci dels habitatges i locals de l'edifici o quan ho decideixi la comunitat de propietaris d'acord amb el preestablert a la llei de Propietat Horitzontal. El cost de la infraestructura ha de ser assumit pels propietaris de les antenes o per les Comunitats de Propietaris.

Qui pot instal·lar un ICT?

Només les empreses instal·ladores que es trobin inscrites en el Registre d'empreses Instal·ladores de Telecomunicacions de la Secretaria de l'estat en Telecomunicacions i les societats de la Informació del ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç i que tinguin contractat una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els possibles desperfectes que poden causar a conseqüència de la instal·lació. Aquestes empreses realitzaran la instal·lació segons el projecte tècnic del ICT i expediran el Butlletí d'instal·lació i el protocol de proves corresponent.

Qui és el propietari de la ICT?

És un bé comú de l'edifici i, per tant, el propietari de la ICT és la comunitat de propietaris, a qui igualment correspon el manteniment. En el cas que una instal·lació s'hagi realitzat a càrrec d'un o diversos propietaris, la infraestructura serà propietat d'aquest últim.

En el cas de la Televisió, Telefonia i Telecomunicacions d'amplada de banda, les decideix el projecte tècnic, amb un mínim d'una toma per a casa dues estances o fracció (excloses en banys i trasters). En cap cas ha d'haver-hi menys de dos tomes per cada servei de l'habitatge.

Necessito fer obres al meu habitatge si necessito més tomes?

No. Les estances a les quals no hi ha instal·lada cap connector disposen d’una canalització i un registre de connectors buida perquè el propietari pugui instal·lar una toma del servei que desitgi.

Pot una comunitat de propietaris del meu edifici prendre decisions sobre la instal·lació o reforma d’una ICT?

Per prendre una decisió necessari un acord que sigui aprovat per la junta, per un terç dels propietaris, que representen, almenys, un terç de les quotes de participació.

Tinc dret a instal·lar la infraestructura necessària per rebre senyal de televisió per satèl·lit?

Qualsevol copropietari de l’edifici o arrendatari del mateix, amb el permís de la Comunitat de Propietaris, pot instal·lar al seu compte la infraestructura comuna necessària per rebre la senya de TV per satèl·lit. Els propietaris o arrendataris que posteriorment vulguin aprofitar les instal·lacions hauran d’abonar al que ho va fer, el cost proporcional de la instal·lació.

Quantes línies de telefonia puc disposar en el meu habitatge?

La legislació estableix que dues és el mínim de línies per habitatge, sense perjudici pel propietari o l’arrendatari, prèvia autorització de la Comunitat de Propietaris, augmenti la quota.

Si després d'aquest resum encara teniu dubtes o voleu contactar amb nosaltres per fer alguna instal·lació o reparació, no ho dubteu, a STE us ajudem a trobar solucions.